Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

Wójt Jakub Bronowicki zaprasza Mieszkańców na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje komputerowe w ramach projektu pn. „E-aktywni w gminie Wisznia Mała”. Dzięki pozyskaniu grantu UE przez gminę Wisznia Mała projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Wisznia Mała, którzy skończyli 25 lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie gminy:

www.wiszniamala.pl/aktualnosci-specjalne/bezplatne-szkolenia-dla-mieszkancow

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl