Budowa galerii – unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa galerii przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”  zostało unieważnione przez zamawiającego. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wisznia Mała oraz w pliku PDF.

 

informacja_j_zielen

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl