Inspektor nadzoru inwestorskiego dla galerii przy OKSiR

Zapraszamy do wzięcia udziału w postepowaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa galerii przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”.

Więcej informacji w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe