Konsultacje dla osób chcących założyć firmę

9.02 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej można zasięgnąć rady w takich sprawach, jak założenie firmy czy zyskanie dofinansowania.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl