Kultura na Zakręcie 2016 – Konkurs na Inicjatywę Lokalną


Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ogłasza nabóKnZ 2016 plakat1 v3 webr wniosków w Konkursie Inicjatyw Lokalnych pn. „Kultura na Zakręcie 2016” realizowanym w ramach dotacji z budżetu Gminy Wisznia Mała.

Celem Konkursu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Wisznia Mała, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja najlepszych inicjatyw wyłonionych w drodze konkursu.

Konkurs jest kontynuacją projektu przeprowadzonego przez Ośrodek Kultury w ramach Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Przedmiotem konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, przeprowadzonym we współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa formalna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna. Termin realizacji projektu inicjatyw musi zawierać się w okresie od 15.04.2016 r. do 15.11.2016 r.

W ramach konkursu poszukujemy ciekawych pomysłów na inicjatywy kulturalne, które będą zgodne z „Regulaminem konkursu inicjatyw lokalnych”. W konkursie planowane jest wyłonienie inicjatyw na ogólną kwotę 20 000,00zł brutto. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000,00 zł brutto.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zapewnia przy realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw lokalnych wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne.

17 marca 2016 zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie, o godz. 17:00 do Ośrodka Kultury.

Wnioski na udostępnionym formularzu (plik Word oraz OpenOffice) składać należy drogą pocztową (na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Wisznia Mała ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała) bądź osobiście w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, w godz. pracy OKSiR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 roku do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie informacje: „Regulamin konkursu inicjatyw lokalnych”, „Wzór wniosku konkursowego, „Wykaz kosztów kwalifikowanych” „Karta oceny”, „Diagnoza lokalna identyfikująca potrzeby i zasoby kulturalne mieszkańców Gminy Wisznia Mała” znajdują się na stronie www.oksir.wiszniamala.pl w zakładce „Kultura na Zakręcie 2016” oraz na Facebooku https://www.facebook.com/kulturanazakrecie

Kultura na Zakręcie 2016
Pliki do pobrania:

Nazwa PDF DOC
Regulamin pdf word
Załącznik 1 Wniosek konkursowy pdf word
Załącznik 2 Wykaz kosztów kwalifikowanych pdf word
Załącznik 3 Karta Oceny pdf word
Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl