Kultura na Zakręcie 2018 – nabór wniosków

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ogłasza nabór wniosków dotyczących udziału w Konkursie Inicjatyw Lokalnych pn. „Kultura na Zakręcie 2018”, realizowanym w ramach dotacji z budżetu Gminy Wisznia Mała.Celem Konkursu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Wisznia Mała, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja najlepszych inicjatyw wyłonionych w drodze konkursu.

Konkurs jest kontynuacją projektu przeprowadzonego przez Ośrodek Kultury w ramach Programu „Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne 2015” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Przedmiotem konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, przeprowadzonym we współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa formalna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna.

Termin realizacji projektu inicjatyw musi zawierać się w okresie od 16.04.2018 r. do 15.11.2017 r.

W ramach konkursu poszukujemy ciekawych pomysłów na inicjatywy kulturalne, które będą zgodne z „Regulaminem konkursu inicjatyw lokalnych”. W konkursie planowane jest wyłonienie inicjatyw na ogólną kwotę 25 000,00zł brutto. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000,00zł brutto.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zapewnia przy realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw lokalnych wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne.

Wnioski na udostępnionym formularzu elektronicznym składać należy drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59

Wszelkie informacje: „Regulamin konkursu inicjatyw lokalnych”, „Formularz wniosku elektronicznego” „Wykaz kosztów kwalifikowanych” „Karta oceny”, „Diagnoza lokalna identyfikująca potrzeby i zasoby kulturalne mieszkańców Gminy Wisznia Mała” znajdują się na stronie www.oksir.wiszniamala.pl.

WNIOSEK KONKURSOWY „Kultura na Zakręcie” – formularz elektroniczny

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH

Załącznik nr 1 – Wzór formularza elektronicznego

Załącznik nr 2 – Wykaz kosztów kwalifikowanych

Załącznik nr 3 – Karta oceny

Diagnoza potrzeb kulturalnych Gminy Wisznia Mała

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl