Kultura na Zakręcie 2018 – nabór wniosków

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ogłasza nabór wniosków dotyczących udziału w Konkursie Inicjatyw Lokalnych pn. „Kultura na Zakręcie 2018”, realizowanym w ramach dotacji z budżetu Gminy Wisznia Mała.Celem Konkursu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Wisznia Mała, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja najlepszych inicjatyw wyłonionych w drodze konkursu.

Konkurs jest kontynuacją projektu przeprowadzonego przez Ośrodek Kultury w ramach Programu „Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne 2015” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Przedmiotem konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, przeprowadzonym we współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa formalna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna.

Termin realizacji projektu inicjatyw musi zawierać się w okresie od 16.04.2018 r. do 15.11.2017 r.

W ramach konkursu poszukujemy ciekawych pomysłów na inicjatywy kulturalne, które będą zgodne z „Regulaminem konkursu inicjatyw lokalnych”. W konkursie planowane jest wyłonienie inicjatyw na ogólną kwotę 25 000,00zł brutto. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000,00zł brutto.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zapewnia przy realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw lokalnych wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne.

Wnioski na udostępnionym formularzu elektronicznym składać należy drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59

Wszelkie informacje: „Regulamin konkursu inicjatyw lokalnych”, „Formularz wniosku elektronicznego” „Wykaz kosztów kwalifikowanych” „Karta oceny”, „Diagnoza lokalna identyfikująca potrzeby i zasoby kulturalne mieszkańców Gminy Wisznia Mała” znajdują się na stronie www.oksir.wiszniamala.pl.

WNIOSEK KONKURSOWY „Kultura na Zakręcie” – formularz elektroniczny

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH

Załącznik nr 1 – Wzór formularza elektronicznego

Załącznik nr 2 – Wykaz kosztów kwalifikowanych

Załącznik nr 3 – Karta oceny

Diagnoza potrzeb kulturalnych Gminy Wisznia Mała

Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe