Lista wniosków zgłoszonych do konkursu pn. „Kultura na Zakręcie”

W ramach ogłoszonego konkursu inicjatyw lokalnych pn.  „Kultura na Zakręcie” wpłynęło 7 wniosków na ogólną kwotę 32 667,50 zł. Wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i zostaną przekazane do oceny merytorycznej komisji konkursowej w dniu 17.06.2015.

Zapraszamy wszystkie osoby, które zgłosiły swoje projekty na jutrzejsze posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej OKSiR Wisznia Mała od godziny 17.00.

LP. NUMER WNIOSKU WNIOSKODAWCA TYTUŁ OPERACJI KWOTA DOTACJI OCENA FORMALNA*
1 1/2015 Agnieszka DobrzańskaOzorowice „Wakacje z tańcem i teatrem” 5000,00 POZYTYWNA
2 2/2015 Grupa Odnowy Wsi
z Malina
Marzanna Jurzysta- Ziętek
„Legendy i skarby- nie tylko zabawa” 5000,00 POZYTYWNA
3 3/2015 Paulina Szczuplak
Pierwoszów
„Tanecznym krokiem w kulturę” 5000,00 POZYTYWNA
4 4/2015 Ryszard Glegoła
Wysoki Kościół
„W rękach dzieło” 2670,00 POZYTYWNA
5 5/2015 Sołectwo Wysoki Kościół
Katarzyna Janik
„Film łączy pokolenia” 5000,00 POZYTYWNA
6 6/2015 Jadwiga Mróz
Ligota Piękna
„Tradycja i lokalne produkty dziedzictwem naszych wsi” 4997,50 POZYTYWNA
7 7/2015 Stowarzyszenie Rozwojui Promocji na rzecz Wiszni Małej „Nasza Wisznia” „Rękodzieło zamiast komputera, czyli cykl warsztatów rękodzielniczych” 5000,00 POZYTYWNA
OGÓŁEM 32 667,50

 

Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl