„Młodych zwrot na Kulturę”- czyli Twój pomysł na Dom Kultury!

Młodych zwrot na Kulturę”- czyli Twój pomysł na Dom Kultury!

Nasz Ośrodek Kultury znalazł się w elitarnym gronie 50 jednostek kultury w Polsce, które zdobyły dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”. Zgodnie z założeniem programu główny nacisk położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Na odkrywanie talentów i aktywizowanie do podejmowania wspólnych inicjatyw z korzyścią dla społeczności lokalnych.

Młodych zwrot na Kulturę” to nowa odsłona projektu pn. „Kultura na Zakręcie” realizowanego przez OKSiR od 2015 r. – staramy się kontynuować założenia programu bo wiemy, że dom kultury musi być otwarty i zasłuchany w potrzeby swoich mieszkańców.

Jak realizacja projektu będzie wyglądała w tym roku?

Na początku przeprowadzimy diagnozę potrzeb kulturalnych i potencjału kulturotwórczego mieszkańców naszej gminy ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup:

  • młodzieży (12 – 19 lat)

  • osób młodych aktywnych zawodowo (20-35 lat)

  • osób, które nie są rdzennymi mieszkańcami gminy (20-35 lat).

Do końca maja realizowane będą badania, które przeprowadzą pracownicy OKSiR wspólnie z Badaczką, przy wsparciu animatorki z Narodowego Centrum Kultury Agaty Lisowicz-Wali. Będziemy odwiedzać miejscowości w gminie i rozmawiać z jej mieszkańcami. Poprosimy ich, aby podzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat kultury w naszej gminie, tego czego oczekują w sferze kultury, jakie mają marzenia z tym związane.

Postaramy się także uzyskać odpowiedź na pytania: jakie są ich pasje, jak i gdzie spędzają wolny czas, co mogą i potrafią dać innym. W przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych naszych mieszkańców pomoże nam Maria Zięba, która posiada ogromne doświadczenie w tego rodzaju działaniach. Następnie przygotujemy raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości. Zawarte w raporcie wnioski posłużą nam do stworzenia oferty zajęć, warsztatów czy spotkań, które zaangażują mieszkańców gminy, a w efekcie stworzą ciekawe wydarzenia, którymi będziemy mogli pochwalić się przed innymi.

Co najważniejsze- na podstawie ustaleń raportu ogłosimy Festiwal projektów- konkurs inicjatyw, na które będzie można otrzymać dofinansowanie. Łączna pula środków na Wasze inicjatywy to 22.000 zł.! Nabór wniosków ogłosimy na początku czerwca 2021 r. W konkursie będą mogli wziąć udział wyłącznie udział mieszkańcy gminy, bo to oni będą realizować zwycięskie projekty.

Nowa odsłona projektu „Młodych zwrot na Kulturę” to sposób do realizacji oddolnych inicjatyw. Działamy według zasady „Wasze pomysły + nasze finansowanie”! Co więcej będziemy wspierać Cię profesjonalną opieką oraz pomożemy przy tworzeniu wniosku konkursowego. Już teraz pomyśl jakie wydarzenie kulturalne chciałbyś zrealizować wspólnie z nami!

Zapraszamy również do obserwowania naszego profilu na Facebooku oraz do odwiedzania naszej strony internetowej, na której będziemy na bieżąco zamieszczać informacje o projekcie.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl