Zespoły Ludowe

Na terenie gminy Wisznia Mała przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji funkcjonują trzy zespoły ludowe – Szymanowianie, Strzeszowianki oraz Malinianie. Zespoły uświetniają swoją muzyką wiele lokalnych uroczystości, imprezy patriotyczne, kościelne, a także koncertują na terenie Polski oraz poza jej granicami – w Austrii, na Litwie oraz Ukrainie.

Co roku na terenie gminy Wisznia Mała odbywają się imprezy, których celem jest pielęgnowanie muzyki ludowej oraz tradycji i obyczajów – Folkloriada oraz Śpiewające Wsie.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl