Nabór wniosków w Konkursie „Kultura na Zakręcie”

KnZ konkurs v1 slider

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ogłasza nabór wniosków w Konkursie Inicjatyw Lokalnych pn. „Kultura na Zakręcie” realizowanym w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015.

Celem Konkursu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Wisznia Mała, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja najlepszych inicjatyw wyłonionych w drodze konkursu.

Przedmiotem konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, przeprowadzonym we współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa formalna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna. Termin realizacji projektu inicjatyw musi zawierać się w okresie od 01.08.2015r. do 10.11.2015r.

W ramach konkursu poszukujemy ciekawych pomysłów na inicjatywy kulturalne, które będą zgodne z Programem Narodowego Centrum Kultury pn. „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015” oraz „Regulaminem konkursu inicjatyw lokalnych”. W konkursie planowane jest wyłonienie od 3 do 7 inicjatyw na ogólną kwotę 30 000,00zł brutto. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000,00zł brutto.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zapewnia przy realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw lokalnych wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne. Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 oraz z budżetu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

Wnioski na udostępnionym formularzu (plik Word oraz OpenOffice) składać należy drogą pocztową (na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Wisznia Mała ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała) bądź osobiście w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, w godz. pracy OKSiR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie informacje: „Regulamin konkursu inicjatyw lokalnych”, „Wzór wniosku konkursowego, „Wykaz kosztów kwalifikowanych” „Karta oceny”, znajdują się na stronie www.oksir.wiszniamala.pl w zakładce „Kultura na Zakręcie” oraz „Pliki do Pobrania” oraz na Facebooku https://www.facebook.com/kulturanazakrecie

Pliki do pobrania:

Nazwa PDF DOC
Regulamin pdf
Załącznik 1 Wniosek konkursowy pdf word
Załącznik 2 Wykaz kosztów kwalifikowanych pdf word
Załącznik 3 Karta Oceny pdf word

 

KnZ konkurs v1b web

 

Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe