Nabór wniosków w Konkursie „Kultura na Zakręcie”

KnZ konkurs v1 slider

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ogłasza nabór wniosków w Konkursie Inicjatyw Lokalnych pn. „Kultura na Zakręcie” realizowanym w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015.

Celem Konkursu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Wisznia Mała, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja najlepszych inicjatyw wyłonionych w drodze konkursu.

Przedmiotem konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, przeprowadzonym we współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa formalna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna. Termin realizacji projektu inicjatyw musi zawierać się w okresie od 01.08.2015r. do 10.11.2015r.

W ramach konkursu poszukujemy ciekawych pomysłów na inicjatywy kulturalne, które będą zgodne z Programem Narodowego Centrum Kultury pn. „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015” oraz „Regulaminem konkursu inicjatyw lokalnych”. W konkursie planowane jest wyłonienie od 3 do 7 inicjatyw na ogólną kwotę 30 000,00zł brutto. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000,00zł brutto.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zapewnia przy realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw lokalnych wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne. Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 oraz z budżetu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

Wnioski na udostępnionym formularzu (plik Word oraz OpenOffice) składać należy drogą pocztową (na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Wisznia Mała ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała) bądź osobiście w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, w godz. pracy OKSiR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie informacje: „Regulamin konkursu inicjatyw lokalnych”, „Wzór wniosku konkursowego, „Wykaz kosztów kwalifikowanych” „Karta oceny”, znajdują się na stronie www.oksir.wiszniamala.pl w zakładce „Kultura na Zakręcie” oraz „Pliki do Pobrania” oraz na Facebooku https://www.facebook.com/kulturanazakrecie

Pliki do pobrania:

Nazwa PDF DOC
Regulamin pdf
Załącznik 1 Wniosek konkursowy pdf word
Załącznik 2 Wykaz kosztów kwalifikowanych pdf word
Załącznik 3 Karta Oceny pdf word

 

KnZ konkurs v1b web

 

Udostępnij znajomymShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe