Nagłośnienie dla OKSiRu – zestawienie ofert

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami, które wpłynęły do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w związku z projektem „Zakup nagłośnienia dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”.

ZAKUP NAGŁOSNIENIA DLA OŚRODKA KULTURY SPORTU i REKREACJI – ZESTAWIENIE OFERT

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Wzmacniania kapitału społecznego”.

Poprzez realizację przedsięwzięcia przyczynimy się do osiągnięcia celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w tym: celu ogólnego nr 2 „Wysoka jakość życia mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich oraz celu szczegółowego nr 2.1 „Wsparcie działań na rzecz integracji i aktywizacja społeczności lokalnych oraz wzmacnianie kapitału społecznego”.

Całkowita wartość grantu: 22 893,30 zł, kwota pomocy: 14 567,01 zł.

Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe