Obsługa gastronomiczna dożynek gminnych – zaproszenie

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zaprasza do składania ofert o przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej dożynek.

Poprzednie postępowanie nie znalazło rozstrzygnięcia i zostało zamknięte. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w formacie pdf:

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl