OKSiR wspiera kulturalne inicjatywy lokalne

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej kontynuuje projekt „Kultura na Zakręcie”, będący formą budżetu obywatelskiego na wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Pierwsza edycja projektu „Kultura na Zakręcie” została zrealizowana w ub. roku w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury, którego OKSiR był beneficjentem. W tym roku ośrodek realizuje projekt dzięki dotacji Gminy Wisznia Mała.
W ramach tegorocznego konkursu inicjatyw lokalnych pn. „Kultura na Zakręcie 2016” wpłynęło 9 projektów. W czwartek 7 kwietnia br. komisja konkursowa składająca się z autorów projektów dokonała oceny wniosków pod kątem zgodności z kryteriami konkursu. Brane pod uwagę były m.in. innowacyjność oraz trwałość projektu, zaspokojenie potrzeb i wykorzystanie zasobów lokalnych oraz współpraca mieszkańców gminy Wisznia Mała przy realizacji poszczególnych inicjatyw.
Spośród zgłoszonych dziewięciu projektów w tym roku zostanie zrealizowanych osiem. Realizacja jednej z inicjatyw pn. Pracownia teatralna „Warsztat”, której autorem jest Przemysław Witkowski z Krzyżanowic został przesunięta na następny rok.
Wnioskodawcami tegorocznej edycji projektu „Kultura na Zakręcie 2016” są zarówno organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne. Tegoroczna pula środków finansowych z budżetu OKSiR przeznaczona na realizację wszystkich projektów wyniesie 20 tys. zł.

Zwycięskie inicjatywy:
„CZTERY KOPYTKA I POWRÓT DO ŻYCIA LUDÓW PIERWOTNYCH”. W ramach projektu odbędą się m. in. warsztaty jazdy konnej na lonży dla dzieci i młodzieży, warsztaty edukacyjne – jak pielęgnować i siodłać konie, warsztaty kulinarne na żywym ogniu oraz budowa wigwamów z naturalnych materiałów bez użycia gwoździ i młotka. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy. Realizacja projektu już się rozpoczęła. Autorem projektu jest Fundacja „Fabryka Chmur” z Ozorowic.

„POCZĄTKI NASZEJ GMINY W PAMIĘCI JEJ MIESZKAŃCÓW”. Projekt polega na przeprowadzeniu spotkań z mieszkańcami 16 miejscowości gminy Wisznia Mała. Spotkania skoncentrowane będą wokół historii lokalnych, tożsamości oraz opowieści biograficznych mieszkańców. Celem organizacji spotkań będzie zdobycie wiedzy o gminie i jego mieszkańcach oraz kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację zdobytej wiedzy dotyczącej historii naszej gminy i lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zebrany materiał będzie źródłem informacji do opracowania materiału filmowego, którego treść stanowić będą lokalne historie- wspomnienia, a także stare fotografie. Autorem projektu jest nieformalna grupa pn. „Aktywna Ligota Piękna”.

„OBUDŹ W SOBIE TWÓRCZOŚĆ”. Projekt ma na celu pobudzenie mieszkańców do integracji, wspólnego twórczego działania oraz zaangażowania lokalnych liderów a przede wszystkim przedstawienia rodzimych artystów i twórców rękodzieła, którzy przeprowadzą warsztaty tematyczne: decoupage, postarzanie mebli, zajęcia ceramiczne, tworzenia naturalnych kosmetyków oraz warsztaty robienia biżuterii. Warsztaty kierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Wisznia Mała, zarówno do dzieci, młodzieży i osób dorosłych a miejscem ich przeprowadzenia będą świetlice gminne w Piotrkowiczkach, Szewcach, Strzeszowie, Rogożu, Malinie oraz Szymanowie. Projekt został zgłoszony przez Marzannę Jurzystą-Ziętek, mieszkankę Malina. Realizacja projektu już się rozpoczęła.

„TEATR ULICZNY I WARSZTATY CYRKOWE”. Projekt obejmował jednodniowe warsztaty cyrkowe oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów wrocławskiego teatru ulicznego pn. „Teatr na walizkach”, które odbyły się 29 kwietnia br. na boisku szkolnym w Wiszni Małej. Pomysłodawcom projektu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej.

„POZNAJ DOBRE PRAKTYKI I WYKORZYSTAJ W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI”.
W ramach projektu w dniu 1 maja br. odbyła się wycieczka dla mieszkańców gminy Wisznia Mała do Zamku Książ na XXVIII Festiwal Kwiatów i Sztuki.
Dodatkowo Uczestniczy wycieczki zostali obdarowani roślinami, które zostały zasadzone w miejscach publicznych na terenie gminy. Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka.

„ŚPILŚNIANIE, CZYLI TAJNIKI FILCOWANIA”. Projekt jest kontynuacją inicjatywy pn. „Rękodzieło zamiast komputera” realizowanej w ramach ubiegłorocznej edycji projektu „Kultura na Zakręcie”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy spotkania, podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z technikami filcowania (metodą suchą i mokrą). Uczestnicy poznanymi metodami będą tworzyć biżuterię oraz przeróżne ozdoby. Projekt przewiduje również spotkania z „doskonalenia poznanych technik rękodzieła” oraz wernisaż prac powstałych podczas warsztatów, który zorganizowany zostanie podczas spotkania podsumowującego wszystkie projekty biorące udział w konkursie inicjatyw lokalnych „Kultura na Zakręcie 2016”.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji na rzecz Wiszni Małej „Nasza Wisznia”.

„MAKATKI NA WIOSNĘ – ROZWÓJ MŁODYCH RODZICÓW”. Projekt obejmuje wsparcie młodych rodziców z terenu gminy Wisznia Mała w zakresie rozwoju osobowego, zmiany zawodowej i powrotu na rynek pracy oraz umiejętności wychowawczych. Niniejsza inicjatywa jest częścią innego projektu realizowanego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, na który grupa MAKATKI otrzymała grant w tegorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu odbędą się 2 moduły spotkań: „Aktywna Mama” w OKSiR Wisznia Mała oraz ”Rodzic prawie doskonały” w świetlicy w Malinie. Zajęcia rozpoczęły się 27 kwietnia i potrwają do 22 czerwca br. Beneficjentem projektu jest nieformalna grupa MAKATKI.

„CUDZE CHWALIMY, SWEGO NIE ZNAMY. RAZEM ZOBACZYMY, CO POSIADAMY”. Projekt ma na celu integrację mieszkańców trzech ościennych miejscowości: Psar, Krzyżanowic, Szymanowa oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach. Mieszkańcy będą się poznawać i integrować podczas wspólnych wycieczek, które są przedmiotem projektu tj. wycieczka rowerowa po okolicy, mająca za zadanie zapoznanie uczestników z zasobami kulturowymi gminy Wisznia Mała (07.05.2016 R.) oraz wycieczek wyjazdowych do Trzebnicy-Bazylika, Kocia Góra, Rotunda Pięciu Stołów (21.05.2016 R.), Wrocławia – spacer z przewodnikiem po najciekawszych miejscach (18.06.2016 R.) Lubiąża – zamek cystersów, ścieżka dydaktyczna w rezerwacie „Odrzyska” oraz Wambierzyc (Sanktuarium Matki Bożej) i Dusznik Zdroju.
Autorem inicjatywy jest Rada Sołecka Psar.

Zapraszamy do śledzenia strony OKSiR oraz fanpage „Kultura Na Zakręcie” na facebooku gdzie na bieżąco będą zamieszczane szczegółowe informacje o wydarzeniach realizowanych w ramach poszczególnych inicjatyw. Wszystkim autorom inicjatyw gratulujemy i życzymy sukcesu w realizacji projektów.

Tagi     ,

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl