Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Slider FB v2

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji działa na podstawie statutu, który określa strukturę, cele i zadania Ośrodka oraz podstawy prawne jego działania. Ośrodek jest samorządową instytucja kultury, która zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie gminy Wisznia Mała.

Pobierz: Statut OKSiR Wisznia Mała

Pracownicy OKSiR:

Renata Cybulska-Kaczałko – Dyrektor
Magdalena Tabiś – Kierownik ds. Administracji
Maria Żebrowska – Główny Księgowy
Agnieszka Nowak – Specjalista ds. Księgowości, Kadr i Płac
Piotr Adamczyk – Koordynator ds. sportu
Michał Kuras – Specjalista ds. Promocji / Informatyk
Elżbieta Laszczyk – Starszy Referent Kasjer
Ewa Noga – Specjalista ds. obsługi sekretariatu i świetlic wiejskich
Aleksander Stachura – Kierowca / Konserwator
Katarzyna Kasprzyk – Pracownik Gospodarczy
Ryszard Glegoła – Animator świetlic w Strzeszowie, Pierwoszowie, Machnicach / Animator Kultury
Marian Sasinowski – Pracownik obsługi technicznej i akustycznej / Konserwator
Joanna Moszonka-Śmigiel – Specjalista ds. promocji i organizacji imprez / Animator świetlicy

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej przy OKSiR Wisznia Mała:

Sylwia Drząszcz – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiszni Małej
Marta Wachowska – Bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe