Pierwszy projekt UDC!

02 lutego 2015 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka złożyło projekt w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 2014­ – 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach priorytetu „ Edukacja osób starszych”.

Projekt pn. „My Seniorzy stawiamy na naukę w Wiszni Małej” ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej dopasowanej do potrzeb seniorów z gminy Wisznia Mała oraz aktywizację społeczną osób 60+. Działania projektowe będą miały na celu zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych, w tym z zakresu:0

– profilaktyki zdrowotnej (wykłady o profilaktyce zdrowia, zajęcia ruchowe Nordic Walking, Aqua­ aerobic, gimnastyka korekcyjna)
– szkoleń i kursów specjalistycznych (podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie kompetencji w zakresie korzystania z nowych technologii ITC)
– działań artystycznych (warsztaty ceramiczne, wyjazdy do teatru, opery, operetki)
– działań obywatelskich (dyskusje w ramach Senioralnej Obywatelskiej Kawiarenki „SOK”)
– wymiany doświadczeń (wizyty studyjne)

Całkowita wartość projektu to 111 870 zł, wnioskowana kwota pomocy 100 000 zł, finansowe środki własne: 450 zł, pozafinansowy wkład osobowy: 11 420 zł (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków UDC). W przypadku otrzymania dofinansowania przez UDC, zadania wymienione w projekcie zostaną zrealizowane w okresie od 02.03.2015r. do 31.03.2015r. dla grupy 130 osób w wieku 60+.

W imieniu Stowarzyszenia dziękujemy Pani Krystynie Laszkiewicz z Lokalnego Inkubatora NGO w Wołowie za pomoc merytoryczną związaną ze złożenieniem niniejszej oferty.

Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe