Pierwszy projekt UDC!

02 lutego 2015 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka złożyło projekt w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 2014­ – 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach priorytetu „ Edukacja osób starszych”.

Projekt pn. „My Seniorzy stawiamy na naukę w Wiszni Małej” ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej dopasowanej do potrzeb seniorów z gminy Wisznia Mała oraz aktywizację społeczną osób 60+. Działania projektowe będą miały na celu zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych, w tym z zakresu:0

– profilaktyki zdrowotnej (wykłady o profilaktyce zdrowia, zajęcia ruchowe Nordic Walking, Aqua­ aerobic, gimnastyka korekcyjna)
– szkoleń i kursów specjalistycznych (podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie kompetencji w zakresie korzystania z nowych technologii ITC)
– działań artystycznych (warsztaty ceramiczne, wyjazdy do teatru, opery, operetki)
– działań obywatelskich (dyskusje w ramach Senioralnej Obywatelskiej Kawiarenki „SOK”)
– wymiany doświadczeń (wizyty studyjne)

Całkowita wartość projektu to 111 870 zł, wnioskowana kwota pomocy 100 000 zł, finansowe środki własne: 450 zł, pozafinansowy wkład osobowy: 11 420 zł (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków UDC). W przypadku otrzymania dofinansowania przez UDC, zadania wymienione w projekcie zostaną zrealizowane w okresie od 02.03.2015r. do 31.03.2015r. dla grupy 130 osób w wieku 60+.

W imieniu Stowarzyszenia dziękujemy Pani Krystynie Laszkiewicz z Lokalnego Inkubatora NGO w Wołowie za pomoc merytoryczną związaną ze złożenieniem niniejszej oferty.

Udostępnij znajomymShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe