Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie „Obowiązująca legislacja oraz wdrażanie PROW 2014-2020”. Jest ono skierowane do przyszłych wnioskodawców o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odbędzie się ono 16.08 o godzinie 16:30 w budynku OKSiR.

plakat szkolenia Wisznia

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl