Projekty grantowe – szkolenie

Szkolenie przygotowujące do aplikowania na projekty grantowe.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl