Przegląd Małych Form Teatralnych 2017 – rozstrzygnięcia

W dniu 13.01.2017r. odbyła się siódma edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych o Tematyce Bożonarodzeniowej, której patronatem został Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki. Do przeglądu zgłosiło się osiem grup teatralnych, które konkurowały ze sobą w trzech kategoriach wiekowych: Przedszkolaki, Szkoły Podstawowe oraz Szkoły Gimnazjalne.

Rozstrzygnięcia Przeglądu dokonało czteroosobowe Jury w składzie:
– Ryszard Glegoła (przewodniczący) – artysta plastyk;
– Sylwia Drząszcz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiszni Małej;
–  Jan Samołyk – muzyk, animator kultury;
– Ernest Pociejowski – Radny Gminy Wisznia Mała.
Kategoria Przedszkolaki
I miejsce ex aequo Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiszni Małej (klasa 0) oraz Zespół szkolno przedszkolny w Szewcach

II miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny w Strzeszowie

Kategoria Szkoły Podstawowe
I miejsce Zespół Szkół w Krynicznie

II miejsce Szkoła Podstawowa w Psarach

III miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiszni Małej

IV miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny w Szewcach
Kategoria Gimnazjum
I miejsce Zespół Szkół w Krynicznie

II miejsce Zespół Szkolno -Przedszkolny w Szewcach


Dyplomy oraz nagrody pieniężne dla laureatów oraz grup biorących udział w Przeglądzie wręczyli:  wójt Jakub Bronowicki,  dyrektor OKSiR – Paweł Kamiński, a także członkowie Jury: Ryszard Glegoła, Jan Samołyk i Ernest Pociejowski.

Nagrody indywidualne dla najlepszych aktorów odebrali Hanna Malina oraz Michał Jaroszewski.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl