Rolniku dbaj o zwierzęta w gospodarstwie

„Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz”. To hasło kampanii Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mającej na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanych z produkcją zwierzęcą w gospodarstwach rolnych.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl