Sprostowanie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego […]

sprostowanie-page-001

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe