O Stowarzyszeniu UDC

UDCWM v5

Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka
e-mail: stowarzyszenie.udc@gmail.com

KRS: 0000494997 NIP: 915-179-20-09
55-114 Wisznia Mała, ul. Szkolna 1
tel. 71 312 70 76

Nr Konta: 86 9591 0004 2003 0040 1168 0001

Statut Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka
POBIERZ

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka
POBIERZ

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe