ZGODA OKSIR NM —”Jura Pakr w Krasiejowie”

ZGODA OKSIR NM —”Jura Pakr w Krasiejowie”

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl