Wernisaż wystawy Marty Stachowskiej

14.12.2018 w Galerii na Zakręcie będziemy świętować otwarcie dwóch wystaw. Pierwsza, to ogłoszona wcześniej wystawa Barbary Gulbinowicz. Drugą stanowią pracę Marty Stachowskiej, które pojawią się w Wiszni Małej dzięki współpracy z wrocławskim OKiSem.

Opis wystawy:

„Dialog wewnętrzny jest formą doświadczenia antropologicznego, umożliwiającego eksplorację
własnej tożsamości. Ów dialog przejawia się w „głośnym myśleniu”, ale również w wypowiadaniu się
w imieniu różnych osób oraz prowadzeniu z nimi konwersacji o charakterze egzystencjalnym –
bardzo często przybiera on formę dyskusji z wyimaginowanym rozmówcą. W przypadku Marty
Stachowskiej, w cyklu fotografii Dialog wewnętrzny, rolę rozmówcy pełni kamera filmowa, której
Autorka powierza intymną refleksję na temat jej doświadczenia bycia w świecie.

Kategoryzując, ale i porównując poszczególne zdarzenia, Stachowska poszukuje w nich ogólnych
prawd, możliwych rozwiązań i sposobów efektywnego i satysfakcjonującego usytuowania się w
rzeczywistości. Zatem ten specyficzny dialog artystki staje się istotną formą wyjścia z odczuwanej
zewnętrznej i wewnętrznej represji. Ta niezwykle gwałtowna narracja, często chaotyczna,
irracjonalna i illogiczna staje się sceną prezentacji jej przeżyć, które nieoczekiwanie jawią się jako
niezależne, samowystarczalne, będące źródłem specyficznej siły. Każdej z tych refleksji towarzyszą
konkretne reakcje emocjonalne, a opisywane przez Stachowską sytuacje stają się punktem wyjścia
dla coraz to nowych odniesień uczuciowych i intelektualnych. Marta Stachowska stara się być w tym
performensie szczera, możliwie bezstronna, a swoje spostrzeżenia osadzać w rzeczywistości.
Cykl autoportretów stanowi zatem próbę zobrazowania dwoistości ludzkiej natury, a więc i zmagań z
własnymi emocjami. Zaprezentowana sekwencja składa się z wyimków najbardziej ekspresyjnych
fragmentów zapisu wideo, od emocjonalnego poruszenia poprzez katharsis, aż po ukojenie. Dialog
wewnętrzny, ukazując dualność i niejednoznaczność ludzkiej natury, ma więc i charakter
terapeutyczny i – co niemniej ważne – stanowi udaną próbę zobrazowania uniwersalnego sporu
wewnętrznego, jaki toczą z sobą jednostki szczególnie wrażliwe.”

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego jest współorganizatorem wystawy. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe