Wiszeńskie Igłą Malowanie – edycja online!

Zapraszamy na internetową edycje warsztatów Wiszeńskie Igłą Malowanie z artystą plastykiem Ryszardem Glegołą. Transmisja odbędzie się m.in. na stronie OKSiRu na Facebooku: https://www.facebook.com/oksirwisznia/

 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl