Wpłynęły wnioski do Kultury na Zakręcie 2018

W dniu 20.03.2018 r. ogłoszony został konkurs inicjatyw lokalnych pn. „Kultura na Zakręcie 2018”. Był on skierowany do Mieszkańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa formalna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna.  W regulaminowym terminie wpłynęło 13 zgłoszeń o łącznej kwocie wnioskowanych dotacji: 55 400,00 zł.

Propozycje zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej pod kątem zgodności z wynikami diagnozy potrzeb i zasobów kulturalnych Mieszkańców Gminy Wisznia Mała,
zgodności projektu z celami i założeniami konkursu oraz jakości i rzetelności wypełnienia wniosku konkursowego. Pula środków do dyspozycji w ramach tegorocznego konkursu wynosi 25 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wyniesie 5 000,00zł brutto.

Dziękujemy wszystkim autorom inicjatyw za ciekawe pomysły, zachęcamy do śledzenia strony internetowej OKSiR, a także strony na facebooku, gdzie w najbliższych dniach udostępnimy listę rankingową wybranych inicjatyw!

 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl