Wyniki głosowania komisji konkursowej „Kultura na Zakręcie”

Znamy już zwycięzców konkursu „Kultura Na Zakręcie”. Na dzisiejszym posiedzeniu komisji konkursowej, jury zadecydowało, że 30 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane wśród wszystkich wnioskodawców.

Posiedzenie komisji konkursowej rozpoczęło się dziś (17.06) o godz. 17.00. Prawo głosu mieli reprezentanci podmiotów grup nieformalnych, grupy formalnej oraz osoby indywidualne, które zgłosiły swoje inicjatywy. W spotkaniu wziął udział także Piotr Kamiński, animator Narodowego Centrum Kultury oraz Jakub Bronowicki – Wójt Gminy Wisznia Mała.

Po prezentacji wszystkich siedmiu inicjatyw, komisja dokonała oceny. Wnioskiem, który otrzymał najwięcej punktów okazał się projekt przygotowany przez mieszkańców Wysokiego Kościoła pn. „Film łączy pokolenia”. Komisja zdecydowała się także na aktualizację budżetów wniosków tak, by inicjatywa złożona przez mieszkankę Pierwoszowa także otrzymał dofinansowanie.

LP.

NUMER WNIOSKU

WNIOSKODAWCA

TYTUŁ PROJEKTU

LICZBA PUNKTÓW

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI

1

5/2015

Sołectwo Wysoki Kościół

Katarzyna Janik

Film łączy pokolenia”

206

5000,00

2

2/2015

Grupa Odnowy Wsi
z Malina

Marzanna Jurzysta- Ziętek

Legendy i skarby- nie tylko zabawa”

205

5000,00

3

6/2015

Jadwiga Mróz

Ligota Piękna

Tradycja i lokalne produkty dziedzictwem naszych wsi”

203

4997,50

4

1/2015

Agnieszka Dobrzańska

Ozorowice

Wakacje z tańcem i teatrem”

198

5000,00

5

4/2015

Ryszard Glegoła

Wysoki Kościół

W rękach dzieło”

196

2670,00

6

7/2015

Stowarzyszenie Rozwoju

i Promocji na rzecz Wiszni Małej „Nasza Wisznia”

Rękodzieło zamiast komputera, czyli cykl warsztatów rękodzielniczych”

196

5000,00

7

3/2015

Paulina Szczuplak

Pierwoszów

Tanecznym krokiem w kulturę”

194

5000,00

OGÓŁEM

32 667,50

Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl