Zaczytany Dom Kultury 2018

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej bierze udział w projekcie Zaczytany Dom Kultury 2018 Narodowego Centrum Kultury.

 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl