Zakup wyposażenia oraz sprzętu w związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie miejsca spotkań i prób zespołów i grup artystycznych działających przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

OKSiR Wisznia Mała zaprasza Wykonawców do złożenia oferty zakup wyposażenia oraz sprzętu w związku z realizacją projektu  pn. „Stworzenie miejsca spotkań i prób zespołów i grup artystycznych działających przy Ośrodku  Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania  pomocy w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Dokumenty:

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Wzory umów:

UMOWA WZÓR ZADANIE NR 1

UMOWA WZÓR ZADANIE NR 2

UMOWA WZÓR ZADANIE NR 3

UMOWA WZÓR ZADANIE NR 4

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl