Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: „Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe