Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia UDC


Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka mam zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UDC.

Zebranie odbędzie się dnia 20.11.2015r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia  Wisznia Mała ul. Szkolna 1,  o godzinie 17:00

Poniżej proponowany porządek obrad Zebrania.

UDCWM_v5-200x200

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka
zaprasza na
IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
IV WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.11.2015r.

 1. Otwarcie IV Walnego Zebrania oraz powitanie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłoszenie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
 4. Wybór Członków do Komisji Skrutacyjnej.
 5. Informacja Komisji Skrutacyjnej dotycząca prawomocności Zebrania (sprawdzenie obecności oraz kworum).
 6. Przyjęcie Protokołu Obrad z Walnego Zebrania Członków z dnia 25.05.2015r.

(CZĘŚĆ WYBORCZA)

 1. Przyjęcie nowych Członków Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka.
 2. Przyjęcie rezygnacji Romana Tarnowskiego z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka.
 3. Przyjęcie rezygnacji Krystyny Kolendy z funkcji Skarbnika Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu przez wybór nowych Członków Zarządu:
 5. zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
  b. zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
  c. głosowanie jawne nad wyborem Prezesa Zarządu oraz Skarbnika,
  d. ogłoszenie wyników wyborów.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
 3. Zakończenie zebrania

 

                                                                                                           Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                               Roman Tarnowski

Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl