Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka


Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka zaprasza wszystkich swych członków na Walne Zebranie, które odbędzie się 25. maja 2015 roku, o godz. 17,00 w Sali Konferencyjnej OKSiR w Wiszni Małej

PORZĄDEK OBRAD

 • Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia
 • Wybór Przewodniczącego obrad
 • Wybór protokolanta – sekretarza zebrania.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej i wnioskowej.
 • Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 • Sprawozdanie zarządu za 2014 r ( merytoryczne – sekretarz, finansowe –skarbnik )
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2014 r
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 • Dyskusja, przyjęcie wniosków
 • Zamknięcie zgromadzenia

Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Tagi    

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe