Doposażamy świetlice w Malinie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Opublikowano Aktualności

W dniu 13.08.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Dyrektor Renata Cybulska-Kaczałko podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja polega na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Malinie, w celu stworzenia odpowiednich warunków dla działalności zespołów […]

Czytaj więcej

Biblioteka

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe