Zespół Ludowy Strzeszowianki

strzeszowianki v1

Zespół ludowy Strzeszowianki powstał w 1997 roku z inicjatywy sołtysa Strzeszowa Bronisława Stawińskiego oraz kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich. Grupę współtworzy dwanaście śpiewaczek, w tym Stanisława Górka – solistka i gawędziarka zespołu, dwóch akordeonistów i bębniarz. W swoim bogatym repertuarze zespół posiada przyśpiewki ludowe, pieśni biesiadne. patriotyczne i religijne. Zespół aktywnie działa na terenie Gminy Wisznia Mała uświetniając swoimi występami lokalne uroczystości: jarmarki wielkanocne, uroczystości patriotyczne, dożynki i festyny okolicznościowe.

Dwukrotnie wystąpił także w wiedeńskim Kahlenberg w 329 i 330 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Utwory Strzeszowianek pojawiają sie na Liście Przebojów Ludowych Polskiego Radia Wrocław. Zespół działa przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

Skład zespołu:

Ewa Dorosz – kierownik zespołu
Grażyna Cześniak
Wiesława Dudzik
Stanisława Górka
Danuta Bystranowska
Teresa Olszańska
Alina Dorosz
Elżbieta Kucharska
Małgorzata Cur
Barbara Gierakowska
Urszula Wieczorek
Lucyna Inaszuk
Ryszard Saldat
Czesław Sadownik

Kontakt:

„Zespół Ludowy Strzeszowianki”
ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
OKSiR tel. 71 312-70-76
kierownik zespołu Ewa Dorosz: 502-643-520

Galeria:

 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe