Doposażamy świetlice w Malinie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

W dniu 13.08.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Dyrektor Renata Cybulska-Kaczałko podpisała
umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja polega na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Malinie, w celu stworzenia odpowiednich
warunków dla działalności zespołów i grup artystycznych działających przy Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Wiszni Małej. W ramach projketu zakupiony zostanie sprzęt obejmujący następujące
elementy: krzesła, stoły, pulpity do nut, lirki do instrumentów, sakshorn barytonowy oraz oświetlenie i
podesty sceniczne. Zakupiony sprzęt zostanie zaprezentowany podczas imprezy otwartej pn. “Śpiewające
Wsie” w Malinie w dniu 21 września.

Wartość projektu: 51 542,50 zł
Wartość przyznanej pomocy: 30 925,00 zł

 

 

Udostępnij znajomymShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl

Media Społecznościowe