Harmonogram zajęć

 

 

UWAGA!

Informacja, jak dokonać płatności za zajęcia http://oksir.wiszniamala.pl/platnosci-za-uczestnictwo-w-zajeciach/


 

 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl