Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Kartka Wielkanocna”


Na ogłoszony przez OKSiR Wisznia Mała konkurs plastyczny pt „Kartka Wielkanocna” wpłynęło 78 prac plastycznych w trzech kategoriach. Jury wybrało najpiękniejsze prace oraz tę, która zostanie rozesłana wraz z życzenia przez Ośrodek Kultury. 

W dniu 16 marca 2016 r. w OKSiR Wisznia Mała odbyło się podsumowanie konkursu, podczas którego komisja w składzie: Anna Pietrzyk (podinspektor ds. promocji i współpracy w Urzędzie Gminy Wisznia Mała), Dyrektor OKSiR Paweł Kamiński oraz pracownicy Michał Kuras (grafik) i Magdalena Tabiś dokonała oceny prac w trzech kategoriach: przedszkola, klasy I-III oraz klasy IV-VI szkoły podstawowej. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe, wykonane z wielką starannością różnorodnymi technikami plastycznymi, spełniające kryteria regulaminu konkursu. Po burzliwych obradach komisji udało się wyłonić zwycięzców.

Laureatami konkursu zostali:

KATEGORIA PRZEDSZKOLAKI

I miejsce: Salwador Łakatosz
II miejsce: Anna Bal
III Miejsce: Alicja Suwaj
Wyróżnienie: Marcin Maure

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III

I miejsce: Natalia Krawczyk
II miejsce: Nikola Świdzińska
III Miejsce: Tymoteusz Ptak
Wyróżnienie: Bernard Bernasiński

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI

I miejsce: Weronika Kałęka
II miejsce: Joanna Suwaj
III Miejsce: Tymon Sornat
Wyróżnienie: Maja Kwiecień

Zwycięskim projektem karki dla Ośrodka Kultury została praca Salwadora Łakatosza ze Szkoły Podstawowej w Psarach. Wszystkie nadesłane na konkurs prace będzie można obejrzeć podczas Jarmarku Wielkanocnego w dniu 20 marca 2016r. w świetlicy w Krynicznie, podczas którego zostaną również wręczone nagrody laureatom konkursu. Tych, którzy nie będą mogli odebrać nagród w wyznaczonym terminie zapraszamy do osobistego odbioru nagród w OKSiR Wisznia Mała w godzinach otwarcia Ośrodka.

Fundatorami nagród i upominków jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej oraz Gmina Wisznia Mała.Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, natomiast zwycięzcom oraz opiekunom grup serdecznie gratulujemy.

Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl