Informacja dla wędkarzy


Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji informuje, że od dnia
14.11.2015r. obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb
z powodu zarybienia akwenu.

Za nieprzestrzeganie zakazu połowu
obowiązywać będą kary w postaci wykluczenia z sekcji.
Zakaz będzie obowiązywał do odwołania.


Powiązane artykuły

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Szkolna 1 55-114 Wisznia Mała

71 312 70 76

oksir@wiszniamala.pl